tel. 48 377 32 33


Świetlica

 

        Witamy na stronie świetlicy szkolnej
PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach!

Świetlica czynna jest od 6.40- 16.00. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Świetlica pełni również funkcję stołówki, gdzie uczniowie jedzą obiad. Przebywający w świetlicy  mogą korzystać z szerokiej gamy zajęć.

    Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 •  dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 • rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 •  wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 •  podnoszenie kultury życia codziennego,
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 •  rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, problemowymi.

 

Prowadzone zajęcia:

 • Różnego rodzaju zajęcia plastyczne i techniczne wykorzystujące różnorodne środki plastyczne, takie jak: kredki, pastele, farby, plastelinę, papier kolorowy, tekturę, włóczkę, suszone rośliny, liście, masę solną czy bibułę.
 • Gry i zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia czytelnicze dzięki którym dziecko wkracza w świat szeroko rozumianej kultury i sztuki.
 • Zajęcia przyrodnicze promujące ochronę środowiska, poznawanie świata zwierząt i roślin.
 • Zajęcia umuzykalniające uwrażliwiające dzieci na piękno muzyki.
 • Gry planszowe, quizy edukacyjne i zabawy umysłowe, obejmujące zagadki, łamigłówki, rebusy, kalambury, krzyżówki.
 • Zabawy towarzyskie integrujące zróżnicowaną wiekowo grupę dzieci.
 • Odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela.
 • Oglądanie filmów na DVD.
 • Zabawy swobodne wg indywidualnych zainteresowań dzieci.
 • Zajęcia artystyczne, przedstawienia teatralne, wyjazdy.

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ