tel. 48 377 32 33


Pomoc w nauce

Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
w roku szkolnym 2019/2020

Nazwa zajęć Rodzaj zajęć Osoba prowadząca Termin Uczestnicy
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania
uczniów
Robotyka Marta Zaniat Czwartek
13.10-13.55
4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b

(12 uczniów)

 

Trening matematyczny Dominika Koźmińska Poniedziałek
13:10-13:55Środa
14:00-14:45
8b

8a

 

Rozwijanie umiejętności
i zainteresowań polonistycznych
Elżbieta Sala-Podsiadły Wtorek
7:45-8:30(co 2 tygodnie)
8a, 8b
Język angielski Magdalena Gębska Piątek
12.20-13.05
5a, 5c
Polonistyczno- teatralne Marta Nogaj-Farbiś Środa
12.20 – 13.55
5a, 5b, 5c

 

Zajęcia plastyczne

(tkanina unikatowa-tkactwo)

Ewa Banaszczyk Środa
11.30-12.15
3a (20 uczniów)
Zajęcia plastyczne

(grafika warsztatowa- linoryt)

Ewa Banaszczyk

 

Czwartek
13.10-13.55
4a, 5c, 6b, 4b, 5b

(13 uczniów)

 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych Katarzyna Marzec Piątek
7:45-8:30
2a
SKS Katarzyna Marzec

 

 

Wtorek

10.30- 11.15

Czwartek

11.30-12.15

2b, 3b

2a

SKS Piotr Różański

 

 

Czwartek, Piątek

15.00- 16.00

7a,7ab, 8a,8b
Rozwijanie umiejętności matematycznych Beata Figarska Piątek
11.30-12.15
3a, 3c (20 uczniów)
Koło literacko- plastyczne Beata Trybulska Poniedziałek
11:30-12:15
3b (18 uczniów)
Zajęcia rozwijające zdolności taneczne Paulina Jastrzębska Poniedziałek
11.30-12.15Piątek
11.30 – 12.15
3a, 3c (14 uczniów)
Koło wokalne Izabela Tracz Poniedziałek
13.10-13.55
6b,7b (15 uczniów)
Izabela Tracz Czwartek
7.45-8.30
4a,4b.5a,5b.5c

(30 uczniów)

Trening edukreatywności Natalia Rogala Poniedziałek
11.20-12.15
3a, 3c (21 uczniów

 

Wykaz zajęć dodatkowych realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Dorota Kowalczyk Środa 11.30-12.15 1a
Dorota Kowalczyk Czwartek 14.00-14.45 4a,6a,8a
Dorota Kowalczyk Czwartek 14.50-15.35 8b
Katarzyna Marzec Poniedziałek 12:20-13:05 3b (3 uczniów)
Katarzyna Marzec Środa 12:20-13:05

 

5 a, b (3 uczniów)
Katarzyna Marzec Piątek 11:30-12:15 2a (3 uczniów)
Małgorzata Stajniak Poniedziałek 10.30-11.15 1b, 3c
Małgorzata Stajniak Wtorek 12.20-13.05 4b
Małgorzata Stajniak Środa 14.00-14.45 6b

 

Małgorzata Stajniak Środa 14.50-15.35 7a

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne Joanna Sodel Poniedziałek 10.30 – 11.15 2b

 

Joanna Sodel Poniedziałek 12.20 – 13.05 6b

 

Joanna Sodel Środa 12.20 – 13.05 3b

 

Joanna Sodel Piątek 07.45-8.30 4a

 

Joanna Sodel Piątek 10.30 – 11.15 3c

 

Natalia Rogala Czwartek 11.30-12.15 2a

 

Natalia Rogala Wtorek 7.45-8.30

(co 2 tygodnie)

8b
Natalia Rogala Wtorek 12.20-13.05

(co 2 tygodnie)

7a
Natalia Rogala Poniedziałek 12.20-13.05

(co 2 tygodnie)

6a
Natalia Rogala Piątek 9.35-10.20

 

8b
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Marta Zaniat Czwartek 14.00-14.45 kl. 4-6
Marta Nogaj-Farbiś Czwartek 7.45-8.30 kl. 4-6
Beata Figarska Środa 10.30-11.15 3c (4 uczniów)

 

Zajęcia rewalidacyjne Marta Karasińska-Zawisza Środa 12.20-13.10

Piątek 12.20-13.20

4b

 

Beata Trybulska Poniedziałek 12.20-13.20

Piątek 13.20-14.20

 

6a (1 uczeń)
Beata Trybulska Czwartek 12.20-13.20

Piątek 12.20-13.20

 

6b (1 uczennica)
Zajęcia logopedyczne Joanna Sodel

 

 

Według harmonogramu pracy logopedy